ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 142
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหัวคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 12  
14 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านดอนกลอย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านผาแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 20  
22 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านชีทวน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 22  
25 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 22  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน