ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 141
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนกลอย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านผาแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแก้งซาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหัวคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านท่าเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 14  
16 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 14  
17 โรงเรียนเซนต์เอเมลี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 14  
18 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 18  
20 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน