ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 134
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเซนต์เอเมลี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประชาสามัคคี[หนองมะนาว] สพป. อุบลราชธานี เขต 1 56 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 52 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 50 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 46 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหลัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 44 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 32 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนสีทองอุปถัมภ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 32 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 32 เข้าร่วม 9  
12 โรงเรียนบ้านนามึน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 28 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านปะอาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 22 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 22 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 20 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 18 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 18 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 16 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านยางกะเดา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 12 เข้าร่วม 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน