ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 133
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านยางโยภาพ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 58 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนอาเวมารีอา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 56 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 54 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 48 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านศรีศึกษา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 46 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 46 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 44 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 40 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 38 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 38 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 36 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านแสงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 36 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 34 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านนามึน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 34 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนบ้านนาไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 34 เข้าร่วม 17  
20 โรงเรียนบ้านหนองมุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 34 เข้าร่วม 17  
21 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 30 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 30 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนบ้านหนองบก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 30 เข้าร่วม 21  
24 โรงเรียนบ้านกุดกั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 28 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 28 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 28 เข้าร่วม 24  
27 โรงเรียนบ้านพับ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 28 เข้าร่วม 24  
28 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 28 เข้าร่วม 24  
29 โรงเรียนบ้านกระบูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 18 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 18 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนบ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน