ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 132
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านนาไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 7  
10 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 7  
11 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 58 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 58 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 สพป. อุบลราชธานี เขต 1 58 เข้าร่วม 11  
14 โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 56 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 50 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 50 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 50 เข้าร่วม 15  
18 โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 48 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 46 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านปะอาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 46 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนบ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 46 เข้าร่วม 19  
22 โรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 46 เข้าร่วม 19  
23 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 44 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านแต้เก่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 44 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 42 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 42 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนบ้านก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 40 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองมุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 40 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนบ้านนามึน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน