ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 129
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนอาเวมารีอา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 63 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 61 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 7  
10 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 7  
11 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 7  
12 โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 7  
13 โรงเรียนประชาสามัคคี[หนองมะนาว] สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 7  
14 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน