ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 124
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสีทองอุปถัมภ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเซนต์เอเมลี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านยางกะเดา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านปะอาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 63 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 62 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 51 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 50 เข้าร่วม 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน