ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 123
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอาเวมารีอา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74.50 เงิน 4  
5 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64.50 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 57.50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 55 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 52 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 43 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 43 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 40 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 36 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 35.50 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านยางโยภาพ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 34.50 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านสำราญ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 34 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านโอดนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 29 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 27.50 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 25 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 24 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านแสงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 24 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนบ้านเตย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 23.50 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 21 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 19 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 19 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนบ้านท่าลาด(ม่วงสามสิบ) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 18 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 18 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 15 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 11 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านกุดกั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 6 เข้าร่วม 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน