ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 122
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเค็ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนอาเวมารีอา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 63 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 61 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 61 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาดูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านแสงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 12  
15 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 26 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 24 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 24 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 22 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 21 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 20 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านจานตะโนน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 19 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านดอนชี(ศิริจันทรานุสรณ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 19 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนบ้านเตย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 18 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านท่าเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 17 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 13 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 12 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านสำราญ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 9 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองเซือม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 9 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 5 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน