ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 103
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเซนต์เอเมลี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสีทองอุปถัมภ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านปะอาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านปลาดุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน