ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 102
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองช้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนอาเวมารีอา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าข่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนามึน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านเหล่าแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านท่าศาลา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68 ทองแดง 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน