ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 010
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกระบูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93.90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดไร่น้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหาด สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84.90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84.70 ทอง 9  
10 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83.60 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านไพบูลย์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81.30 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านบัวยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหัวคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80.60 ทอง 20  
22 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78.90 เงิน 23  
24 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76.90 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76.80 เงิน 25  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73.10 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72.60 เงิน 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน