ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 001
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าลาด(ม่วงสามสิบ) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนอาเวมารีอา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 11  
13 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านแดงหม้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 14  
16 โรงเรียนวัดท่าวังหิน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน