รับสมัครกรรมการระดับภาค/ชาติ.......ขยายเวลา ถึงวันที่ 18 ตุลาคม เวลา 24.00 น.
1. ให้โรงเรียนเสนอรายชื่อครู/ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อรับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการตัดสิน "การประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561  ประจำปี 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ลงในแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้  โดยกำหนดให้เสนอรายชื่อได้กิจกรรมละ 1 คน และพิจารณากรอกข้อมูลให้ครบทุกสดมภ์
2. ถ้าคุณครู/ผู้บริหารสถานศึกษาท่านใด/โรงเรียนใด  มีนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคฯ/ชาติ  ไม่ควรส่งมาเป็นคณะกรรมการตัดสินระดับภาค/ชาติ
3. ให้ใช้ชื่อโรงเรียนเป็นชื่อไฟล์ข้อมูล เช่น ร.ร.บ้านขี้เหล็กฯ.xlsx ส่งในรูปแบบไฟล์ Excel เท่านั้น
โดยส่งไฟล์ไปที่อีเมล  chatree@osea2.go.th  หรือไลน์  chatree4u
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม จึงขยายเวลารับฯ ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
4. หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. 0818719591 หรือ ID Line : chatree4u
วันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 01:21 น.