ลำดับที่การแข่งขันของแต่ละเขต (สพป.ศก.2 แข่งขันลำดับที่ 23)
ลำดับที่การแข่งขันของแต่ละเขต
https://drive.google.com/file/d/1ikSbz5PzuT1HXADhmz2yWA9MZYZXZ6_z/view

 
วันจันทร์ ที่ 15 ตุลาคม 2561 เวลา 16:33 น.