รับสมัครกรรมการระดับภาค/ชาติ
  1. ให้โรงเรียนเสนอรายชื่อครู/ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการตัดสิน "การประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561  ประจำปี 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ลงในแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้  โดยกำหนดให้เสนอรายชื่อได้กิจกรรมละ 1 คน และพิจารณากรอกข้อมูลให้ครบทุกสดมภ์

  2. ถ้าคุณครู/ผู้บริหารสถานศึกษาท่านใด/โรงเรียนใด  มีนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคฯ/ชาติ ในกิจกรรมนั้น  ไม่ควรส่งมาเป็นคณะกรรมการตัดสินระดับภาค/ชาติ

  3. ให้ใช้ชื่อโรงเรียนเป็นชื่อไฟล์ข้อมูล เช่น ร.ร.บ้านขี้เหล็กฯ.xlsx ส่งในรูปแบบไฟล์ Excel เท่านั้น
    โดยส่งมาที่ 
    chatree@osea2.go.th   ภายในวันที่  17 ตุลาคม  2561          ดาวน์โหลดไฟล์ Excel ใบสมัคร

  4. หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ว่าที่ร้อยตรีชาตรี  ไชยโยธา โทร. 0818719591 หรือ ID Line : chatree4u
     

 
วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 01:36 น.