งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่และสถานที่กำหนด
ระหว่าง วันที่ 6 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป. 1/1 8 ต.ค. 2561 09.00 - 16.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป. 3/1 8 ต.ค. 2561 09.00 - 16.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป. 2/2 8 ต.ค. 2561 09.00 - 16.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม หน้าอาคาร 1 7 ต.ค. 2561 09.00 - 16.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม หน้าอาคาร 1 8 ต.ค. 2561 09.00 - 16.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม โรงอาหาร 7 ต.ค. 2561 09.00 - 16.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2561 09.00 - 16.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม ห้อง คอมพิวเตอร์ 8 ต.ค. 2561 09.00 - 16.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม เวทีห้องประชุม 7 ต.ค. 2561 09.00 - 16.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม เวทีห้องประชุม 8 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม ศาลาการเรียนรู้ หน้าอาคาร 1 7 ต.ค. 2561 09.00 - 16.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม ศาลาการเรียนรู้ หน้าอาคาร 1 7 ต.ค. 2561 09.00 - 16.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม เวทีกางเต้น หน้าอาคาร 1 7 ต.ค. 2561 09.00 - 16.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป. 5/2 7 ต.ค. 2561 09.00 - 16.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป. ุ6/1 7 ต.ค. 2561 09.00 - 16.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม ห้องสมุด 7 ต.ค. 2561 09.00 - 16.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม ห้องสมุด 8 ต.ค. 2561 09.00 - 16.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป. ุ6/1 8 ต.ค. 2561 09.00 - 16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]