งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่และสถานที่กำหนด
ระหว่าง วันที่ 6 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อาคารศรีประดู่ ชั้น 1 ห้อง ป.4/3 และ ป.4/4 8 ต.ค. 2561 10.00-12.00 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 09.30 น.
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อาคารศรีประดู่ ชั้น 2 ห้อง ป.5/4 และ ป.5/5 8 ต.ค. 2561 10.00-12.00 รายงานตัวเข้าแข่งขัน 09.30 น.
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อาคารศรีประดู่ ชั้น 2 ห้อง ป.6/4 8 ต.ค. 2561 10.00-12.00 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 09.30 น.
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อาคารศรีประดู่ ห้อง ใต้ถุนอาคาร(ฝั่งทิศตะวันตกติดเวทีทอง) 9 ต.ค. 2561 09.00-16.00 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 08.30 น.
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อาคารศรีประดู่ ห้อง ใต้ถุนอาคาร(ฝั่งทิศตะวันออก) 9 ต.ค. 2561 09.00-16.00 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 08.30 น.
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อาคารศรีประดู่ ห้อง ใต้ถุนอาคาร(ฝั่งทิศตะวันตก ติดเวทีทอง) 8 ต.ค. 2561 09.00-16.00 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 08.30 น.
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อาคารศรีประดู่ ห้อง ใต้ถุนอาคาร(ฝั่งทิศตะวันออก) 8 ต.ค. 2561 09.00-16.00 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 08.30 น.
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 8 ต.ค. 2561 10.00-12.30 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 09.30 น.
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 8 ต.ค. 2561 10.00-12.30 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 09.30 น.
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย หอประชุมเฟื่องฟ้า ห้อง ภายในหอประชุม 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 08.30 น.
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย หอประชุมเฟื่องฟ้า ห้อง ภายในหอประชุม 8 ต.ค. 2561 13.00-16.00 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 12.30 น.
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อาคารลีลาวดี ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมลีลาวดี 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 08.30 น.
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย หอประชุมเฟื่องฟ้า ห้อง ภายในหอประชุม 9 ต.ค. 2561 09.00-16.00 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 08.30 น.
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อาคารลีลาวดี ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมลีลาวดี 9 ต.ค. 2561 09.00-16.00 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 08.30 น.
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อาคารศรีประดู่ ชั้น 1 ห้อง ป.4/3 และ ป.4/4 9 ต.ค. 2561 10.00-12.00 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 09.30 น.
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อาคารศรีประดู่ ชั้น 1 ห้อง ป.4/5 9 ต.ค. 2561 10.00-12.00 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 09.30 น.
17 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อาคารศรีประดู่ ชั้น 2 ห้อง ป.5/4 และ ป.5/5 9 ต.ค. 2561 10.00-12.00 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 09.30 น.
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อาคารศรีประดู่ ชั้น 2 ห้อง ป.5/3 และ ป.6/4 9 ต.ค. 2561 10.00-12.00 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 09.30 น.
19 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อาคารศรีประดู่ ชั้น 3 ห้อง ป.6/3 9 ต.ค. 2561 10.00-12.00 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 09.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]