รายการการแข่งขันเพิ่มเติม
รายการแข่งขันเพิ่มเติมของ สพป. สุรินทร์ เขต 1  (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) แจ้งเพิ่มเติมดังนี้
       surprise  ไม่ต้องใช้บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน
       surprise  ประกาศผลการแข่งขันและการปริ้นเกียรติบัตรจะทำผลิงค์ให้เพิ่มเติม
                                                           
พัฒนา  คำผุย (088-5831799)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
noตารางการแข่งขันรายการภาษาไทย(เพิ่มเติม) 
   รายชื่อกรรมการตัดสิน

noตารางการแข่งขันรายการภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม) 
 รายชื่อกรรมการตัดสิน
วันศุกร์ ที่ 05 ตุลาคม 2561 เวลา 13:16 น.