การแข่งขันโครงงาน
การแข่งขันโครงงานทุกประเภทให้นำโต๊ะและอุปกรณ์นำเสนอมาเอง
วันพุธ ที่ 03 ตุลาคม 2561 เวลา 19:47 น.