กิจกรรมการงานอาชีพ
สิ่งที่ต้องเตรียมมา
1.ปลั๊กไฟต่อพ่วง
2. อุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น โต๊ะ เก้าอี้
วันพุธ ที่ 03 ตุลาคม 2561 เวลา 15:23 น.