ข่าวประชาสัมพันธ์
** การแข่งขันภาพยนตร์สั้น  ควรทำ DVD ที่บันทึกมาทดลองใช้กับเครื่องของโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ก่อนเวลาแข่งเพื่อป้องกันการเกิดปัญหา DVD ไม่อ่าน
** การแข่งขันโครงงานคุณธรรมทุกระดับชั้นให้นำอุปกรณ์  โต๊ะ  เก้าอี้  มาเอง
วันพุธ ที่ 03 ตุลาคม 2561 เวลา 15:00 น.