การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ม.1/1 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ม.1/2 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ม.1/3 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ม.1/4 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ม.1/5 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ม.2/1 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ม.2/2 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ม.2/3 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ด้านหน้าอาคาร 5 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ด้านหน้าอาคาร 5 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ด้านหน้าอาคาร 5 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ม.3/3 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" อาคาร 3 (อาคารไม้) 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" อาคาร 3 (อาคารไม้) 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" อาคาร 3 (อาคารไม้) 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]