การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ห้องประชุมตรุยแสนก 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ห้องประชุมตรุยแสนก 11 ต.ค. 2561 13.00-14.30
-
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ใต้อาคารบานไม่รู้โรย ปฐมวัย 11 ต.ค. 2561 09.00-11.20
-
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ใต้อาคารบานไม่รู้โรย ปฐมวัย 11 ต.ค. 2561 11.30 - 12.40
-
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ใต้อาคารบานไม่รู้โรย ปฐมวัย 11 ต.ค. 2561 13.30-15.00
-
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ใต้อาคารบานไม่รู้โรย ปฐมวัย 11 ต.ค. 2561 15.00-15.30
-
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 ห้อง ป.3/9 11 ต.ค. 2561 09.00 - 10.30
-
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 ห้อง ป.3/8 11 ต.ค. 2561 09.00 - 10.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]