การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" บัณณเตียยชมาร์ ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" บัณณเตียยชมาร์ ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" บัณณเตียยชมาร์ ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" บัณณเตียยชมาร์ ชั้น ล่าง 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" บัณณเตียยชมาร์ ชั้น ล่าง 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" บัณณเตียยชมาร์ ชั้น ล่าง 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" บัณณเตียยชมาร์ ชั้น ล่าง 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" บัณณเตียยชมาร์ ชั้น 4 ห้อง ภาษาอังกฤษ 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" บัณณเตียยชมาร์ ชั้น 4 ห้อง ป.6/1 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" บัณณเตียยชมาร์ ชั้น 4 ห้อง ป.6/4 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" บัณณเตียยชมาร์ ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" บัณณเตียยชมาร์ ชั้น 2 ห้อง ป.4/5 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" บัณณเตียยชมาร์ ชั้น 2 ห้อง วิทยาศาสตร์ 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" บัณณเตียยชมาร์ ชั้น 2 ห้อง การงาน 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
17 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" บัณณเตียยชมาร์ ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" บัณณเตียยชมาร์ ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
19 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" บัณณเตียยชมาร์ ชั้น 2 ห้อง ป.5/3 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]