การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ลานจอดรถหลังอาคาร 3 ชั้น ลานจอดรถหลังอาคาร 3 ห้อง ล็อค J 1-15 11 ต.ค. 2561 09.00-13.00
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ลานจอดรถหลังอาคาร 3 ชั้น ลานจอดรถหลังอาคาร 3 ห้อง ล็อค K 1-7 11 ต.ค. 2561 09.00-13.00
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ลานหน้าอาคาร 3 ชั้น ลานหน้าอาคาร 3 ห้อง ล็อค L 1-14 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ลานหน้าอาคาร 3 ชั้น ลานหน้าอาคาร 3 ห้อง ล็อค M 1-6 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ โดมหน้าเสาธง ชั้น โดมหน้าเสาธง ห้อง ล็อค A 7-17 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ โดมหน้าเสาธง ชั้น โดมหน้าเสาธง ห้อง ล็อค A 2-6 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ โดมหน้าเสาธง ชั้น โดมหน้าเสาธง ห้อง ล็อค B 1-11 11 ต.ค. 2561 13.30-16.30
-
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ โดมหน้าเสาธง ชั้น โดมหน้าเสาธง ห้อง ล็อค C 1-8 11 ต.ค. 2561 13.30-16.30
-
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ โดมหน้าเสาธง ชั้น โดมหน้าเสาธง ห้อง ล็อค B 3-13, C 9-13 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ โดมหน้าเสาธง ชั้น โดมหน้าเสาธง ห้อง ล็อค C 3-8, D 3-5 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
11 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ โดมหน้าเสาธง ชั้น โดมหน้าเสาธง ห้อง ล็อค H 3-13 11 ต.ค. 2561 13.30-16.30
-
12 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ โดมหน้าเสาธง ชั้น โดมหน้าเสาธง ห้อง ล็อค G 8-11 11 ต.ค. 2561 13.30-16.30
-
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ โดมหน้าเสาธง ชั้น โดมหน้าเสาธง ห้อง ล็อค F 1-13 11 ต.ค. 2561 13.30-16.30
-
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ โดมหน้าเสาธง ชั้น โดมหน้าเสาธง ห้อง ล็อค G 1-7 11 ต.ค. 2561 13.30-16.30
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ โดมหน้าเสาธง ชั้น โดมหน้าเสาธง ห้อง ล็อค E 1-10 11 ต.ค. 2561 13.30-16.30
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ โดมหน้าเสาธง ชั้น โดมหน้าเสาธง ห้อง ล็อค D 12-13, E 11-13 11 ต.ค. 2561 13.30-16.30
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ โดมหน้าเสาธง ชั้น โดมหน้าเสาธง ห้อง ล็อค D 6-13, E 13 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ โดมหน้าเสาธง ชั้น โดมหน้าเสาธง ห้อง ล็อค I 3-5 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]