การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง คอม 2 11 ต.ค. 2561 13.30-16.30
-
2 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง คอม 3 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
3 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง คอม2 11 ต.ค. 2561 13.30-16.30
-
4 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง คอม1 11 ต.ค. 2561 09.00-14.00
-
5 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง คอม1 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
6 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 8 ชั้น ชั้น 3 ห้อง คอม 1 11 ต.ค. 2561 09.00 - 14.00
-
7 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 8 ชั้น ชั้น 3 ห้อง คอม 1 11 ต.ค. 2561 09.00-14.00
-
8 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ชั้น ชั้น 1 ห้อง คอม 3 11 ต.ค. 2561 13.30 - 16.30
-
9 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ชั้น ชั้น 1 ห้อง คอม 3 11 ต.ค. 2561 13.30 - 16.30
-
10 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ชั้น ชั้น 1 ห้อง คอม 3 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
11 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ชั้น ชั้น 1 ห้อง คอม 3 11 ต.ค. 2561 13.30 - 16.30
-
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ใต้ถุนอาคาร 4 11 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]