สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อนุบาลสกลนคร 24 9 4 37
2 หนองผือเทพนิมิต 11 5 7 23
3 ชุมชนบ้านสร้างค้อ 10 2 2 14
4 เซนต์ยอแซฟสกลนคร 8 9 6 23
5 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 8 8 3 19
6 เชิงชุมราษฎร์นุกูล 6 9 1 16
7 อนุบาลโคกศรีสุพรรณ 6 1 4 11
8 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 5 7 6 18
9 บ้านหลุบเลา 5 6 5 16
10 บ้านดงหลวง 5 3 2 10
11 บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 5 2 3 10
12 บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 5 2 2 9
13 บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 5 0 1 6
14 บ้านม่วงวิทยา 4 5 7 16
15 บ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 4 3 2 9
16 อนุบาลกุสุมาลย์ 4 3 0 7
17 บ้านหนองหอย 4 1 2 7
18 บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 4 1 0 5
19 บ้านกกปลาซิวนาโด่ 3 4 1 8
20 บ้านห้วยยาง 3 3 6 12
21 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 3 3 3 9
22 บ้านแมดนาท่ม 3 3 0 6
23 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล 3 3 0 6
24 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง 3 2 6 11
25 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 3 2 4 9
26 ชุมชนบ้านกุดไห 3 2 3 8
27 บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 3 2 2 7
28 บ้านดอนแคน (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 3 2 2 7
29 บ้านศรีวิชา (คุรุราษฎร์อุทิศ) 3 2 0 5
30 โคกเลาะวิทยาคาร 3 1 1 5
31 บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 3 1 0 4
32 เขื่อนน้ำพุง 3 0 2 5
33 กุดบากราษฎร์บำรุง 3 0 2 5
34 บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ 3 0 0 3
35 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 2 4 3 9
36 บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 2 3 3 8
37 บ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 2 3 2 7
38 ศิริราษฎร์วิทยาคาร 2 3 2 7
39 บ้านโนนกุง 2 2 1 5
40 บ้านห้วยหีบวิทยาธาร 2 2 1 5
41 บ้านนาจาน 2 2 1 5
42 บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 2 2 0 4
43 ท่าแร่วิทยา 2 1 3 6
44 บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง 2 1 2 5
45 บ้านนาตาลคำข่า 2 1 1 4
46 บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 2 1 0 3
47 บ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) 2 1 0 3
48 ทุ่งมนพิทยาคาร 2 0 2 4
49 บ้านประชาสุขสันติ์ 2 0 1 3
50 บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 2 0 0 2
51 บ้านดงหนองเหียน 2 0 0 2
52 บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 1 4 4 9
53 บ้านกลางนาเดื่อ 1 4 2 7
54 บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 1 4 2 7
55 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 1 4 1 6
56 บ้านนาอ่างม่วงคำ 1 3 1 5
57 บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย 1 2 0 3
58 บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 1 2 0 3
59 สกลนคร(วันครู 2501) 1 2 0 3
60 อนุบาลเต่างอย 1 1 5 7
61 อนุบาลภวิกา 1 1 5 7
62 บ้านนาสีนวล 1 1 2 4
63 ตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย 1 1 2 4
64 บ้านหนองไผ่ 1 1 1 3
65 บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 1 1 1 3
66 ไพศาลวิทยา 1 1 1 3
67 ชุมชนนิรมัย 1 1 0 2
68 บ้านโพนวัฒนาวิทยา 1 1 0 2
69 บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 1 1 0 2
70 บ้านกุดน้ำใส 1 1 0 2
71 บ้านนากับแก้ 1 1 0 2
72 บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 1 1 0 2
73 บ้านฮ่องสิมประชาสรร 1 0 3 4
74 บ้านไร่นาดี 1 0 3 4
75 ท่าศาลาราษฎร์วิทยา 1 0 3 4
76 บ้านโพนทองประชาอุทิศ 1 0 1 2
77 บ้านน้อยจอมศรี 1 0 1 2
78 เทศบาล 1 1 0 1 2
79 นางอยโพนปลาโหล 1 0 1 2
80 บ้านท่าม่วง 1 0 1 2
81 บ้านโคกภู 1 0 0 1
82 บ้านหนองกอมป่าขาว 1 0 0 1
83 ห้วยปลาใยผดุงวิทยา 1 0 0 1
84 บ้านดอนยาง (สหราษฎร์บำรุงวิทย์) 1 0 0 1
85 บ้านนาคำวิทยาคาร 1 0 0 1
86 บ้านป่าผาง 1 0 0 1
87 บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 1 0 0 1
88 น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 1 0 0 1
89 ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ 1 0 0 1
90 บ้านห้วยหวด 1 0 0 1
91 บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี "ชุมชนพัฒนา" 1 0 0 1
92 บ้านโคกแก้ว 1 0 0 1
93 บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สาขานาขาม 1 0 0 1
94 พังขว้างเหนือ ๙๐๙ กรป. กลางอุปถัมภ์ 1 0 0 1
95 บ้านห้วยแคน 1 0 0 1
96 บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา 1 0 0 1
97 บ้านใหม่พัฒนา 1 0 0 1
98 เทศบาล 4 1 0 0 1
99 บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 0 5 2 7
100 บ้านนาขาม 0 3 1 4
101 บ้านหนองนาเลิศ 0 3 0 3
102 บ้านอีกุด 0 2 1 3
103 เซนต์โยเซฟท่าแร่ 0 2 1 3
104 บ้านนาเดื่อ 0 2 1 3
105 บ้านด่านม่วงคำ 0 2 0 2
106 บ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ 5) 0 2 0 2
107 บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ 0 2 0 2
108 บ้านซ่งเต่า 0 2 0 2
109 นิรมลวิทยา 0 1 4 5
110 บ้านดงมะไฟ สามัคคีราษฎร์อุทิศ 0 1 3 4
111 งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง 0 1 2 3
112 บ้านหนองมะเกลือ 0 1 2 3
113 บ้านบ่อเดือนห้า 0 1 2 3
114 ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ 0 1 2 3
115 อนุบาลภูพาน 0 1 2 3
116 บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง 0 1 1 2
117 บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 0 1 1 2
118 บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 0 1 1 2
119 บ้านชมภูพาน 0 1 1 2
120 บ้านตองโขบ 0 1 1 2
121 บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง 0 1 0 1
122 โพนงามโคกวิทยาคาร 0 1 0 1
123 ผักแพวบำรุงวิทยา 0 1 0 1
124 โพนบกผดุงศาสตร์ 0 1 0 1
125 บ้านดงขวาง 0 1 0 1
126 บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง 0 1 0 1
127 บ้านนาดี 0 1 0 1
128 อนุบาลอังสนา 0 1 0 1
129 บ้านกุดแข้ 0 1 0 1
130 บ้านเชิงดอย 0 1 0 1
131 บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 0 0 3 3
132 บ้านค้อใหญ่ 0 0 3 3
133 บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี 0 0 1 1
134 บ้านจันทร์เพ็ญ 0 0 1 1
135 นาแก้วพิทยาคม 0 0 1 1
136 บ้านโคกสะอาด 0 0 1 1
137 บ้านกุงศรี 0 0 1 1
138 บ้านโคกกลาง 0 0 1 1
139 ห้วยทรายวิทยา 0 0 1 1
140 บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ 0 0 1 1
141 บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 0 0 1 1
142 บ้านพะโค 0 0 1 1
143 บ้านดอนเชียงคูณ 0 0 1 1
144 บ้านค้อน้อย 0 0 1 1
145 บ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 0 0 0 0
146 บ้านวังปลาเซือม 0 0 0 0
147 อนุบาลโพนนาแก้ว 0 0 0 0
148 บ้านกุดสะกอย 0 0 0 0
149 ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ 0 0 0 0
150 บ้านสะพานสาม 0 0 0 0
151 บ้านกกส้มโฮง 0 0 0 0
152 บ้านนาแก 0 0 0 0
153 บ้านโคกม่วง 0 0 0 0
154 บ้านหนองบึงทวาย 0 0 0 0
155 บ้านลาดค้อ 0 0 0 0
156 บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา 0 0 0 0
157 บ้านอุ่มจาน 0 0 0 0
158 อนุบาลวรรณทอง 0 0 0 0
159 บ้านป่าหว้าน 0 0 0 0
160 หนองปลาดุกศรีวิทยา 0 0 0 0
161 บ้านกุดฮู 0 0 0 0
162 บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0
163 บ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0
164 แก้งคำประชาสามัคคี 0 0 0 0
165 บ้านโพนยางคำ กรป. กลางพัฒนา 0 0 0 0
166 บ้านกวนบุ่น 0 0 0 0
167 บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ 0 0 0 0
168 บ้านดอนสัมพันธ์ 0 0 0 0
169 บ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) 0 0 0 0
170 บ้านหนองสระ 0 0 0 0
171 บ้านห้วยกอกหนองเค็ม 0 0 0 0
172 นายอวัฒนา 0 0 0 0
173 บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0
174 อนุบาลณัฐฑิยาสกลนคร 0 0 0 0
175 ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0 0
176 บ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) 0 0 0 0
177 บ้านนามนประชาสามัคคี 0 0 0 0
178 บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0
179 บ้านหนองแข้โนนมาลา 0 0 0 0
180 บ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) 0 0 0 0
181 บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา 0 0 0 0
รวม 252 217 198 667

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]