การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1
ณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ระหว่าง วันที่ 20-21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

[ ทั้งหมด   20 ก.ย. 2561   21 ก.ย. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 21 ก.ย. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 3 21 ก.ย. 2561 9.00-16.00
2 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 4 21 ก.ย. 2561 9.00-16.00
3 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ อบจ.สกลนคร 21 ก.ย. 2561 9.00-16.00
4 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ อบจ.สกลนคร 21 ก.ย. 2561 9.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 2 ห้อง 3/1 21 ก.ย. 2561 8.30-16.30
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 2 ห้อง 3/3 21 ก.ย. 2561 8.30-16.30
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 2 ห้อง 3/5 21 ก.ย. 2561 8.30-16.30
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคารเอนกประสงค์ 21 ก.ย. 2561 8.30-16.30
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคารเอนกประสงค์ 21 ก.ย. 2561 8.30-16.30
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร โรงอาหารหลังอาคาร 1 21 ก.ย. 2561 8.30-16.30
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ห้องสมุด อาคาร 2 21 ก.ย. 2561 8.30-16.30
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ห้องสมุด อาคาร 2 21 ก.ย. 2561 8.30-16.30
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคารเอนกประสงค์ 21 ก.ย. 2561 8.30-16.30
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคารเอนกประสงค์ 21 ก.ย. 2561 8.30-16.30
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 4 ห้อง 1/5 21 ก.ย. 2561 8.30-16.30
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 4 ห้อง 1/6 21 ก.ย. 2561 8.30-16.30
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร หน้าเสาธง รร. 21 ก.ย. 2561 8.30-16.30
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 2 ห้อง 2/1 21 ก.ย. 2561 8.30-16.30
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 2 ห้อง 2/3 21 ก.ย. 2561 8.30-16.30
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 2 ห้อง 2/5 21 ก.ย. 2561 8.30-16.30
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ห้องประชุมบัวชมพู 21 ก.ย. 2561 8.30-16.30
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ห้องประชุมบัวหลวง 21 ก.ย. 2561 8.30-16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนนายอวัฒนา อาคารเอนกประสงค์ 21 ก.ย. 2561 9.00-12.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนนายอวัฒนา อาคารเอนกประสงค์ 21 ก.ย. 2561 13.00-16.00
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนนายอวัฒนา ลานกีฬา 21 ก.ย. 2561 9.00-12.00
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนายอวัฒนา ลานกีฬา 21 ก.ย. 2561 13.00-16.00
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 โรงเรียนนายอวัฒนา 21 ก.ย. 2561 9.00-12.00
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนนายอวัฒนา 21 ก.ย. 2561 13.00-16.00
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนนายอวัฒนา 21 ก.ย. 2561 9.00-12.00
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนนายอวัฒนา 21 ก.ย. 2561 9.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคารใหม่ ชั้น ล่าง ห้อง หน้าห้องดนตรีสากล 21 ก.ย. 2561 9.00-13.00
2 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคารใหม่ ชั้น ล่าง ห้อง หน้าห้องดนตรีสากล 21 ก.ย. 2561 9.00-13.00
3 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคารใหม่ ชั้น ล่าง ห้อง หน้าห้องดนตรีสากล 21 ก.ย. 2561 9.00-13.00
4 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง เวทีสนาม 21 ก.ย. 2561 9.00-13.00
5 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง เวทีสนาม 21 ก.ย. 2561 13.00-16.00
6 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครวันครู (2501) เวทีสนาม 21 ก.ย. 2561 9.00-13.00
7 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครวันครู (2501) เวทีสนาม 21 ก.ย. 2561 13.00-16.00
8 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีวิชาฯ เวทีสนาม 21 ก.ย. 2561 9.00-13.00
9 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีวิชาฯ เวทีสนาม 21 ก.ย. 2561 13.00-16.00
10 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครวันครู (2501) เวทีสนาม 21 ก.ย. 2561 9.00-13.00
11 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครวันครู (2501) เวทีสนาม 21 ก.ย. 2561 13.00-16.00
12 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคารใหม่ ชั้น ล่าง ห้อง หน้าห้องดนตรีสากล 21 ก.ย. 2561 13.00-16.00
13 793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคารใหม่ ชั้น ล่าง ห้อง หน้าห้องดนตรีสากล 21 ก.ย. 2561 13.00-16.00
14 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคารใหม่ ชั้น ล่าง ห้อง หน้าห้องดนตรีสากล 21 ก.ย. 2561 13.00-16.00
15 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคารใหม่ ชั้น ล่าง ห้อง หน้าห้องดนตรีสากล 21 ก.ย. 2561 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาอ้อยคำสะอาด หอประชุม 21 ก.ย. 2561 9.00-17.00
2 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาอ้อยคำสะอาด หอประชุม 21 ก.ย. 2561 9.00-17.00
3 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร หอประชุม 21 ก.ย. 2561 9.00-17.00
4 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร หอประชุม 21 ก.ย. 2561 9.00-17.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 21 ก.ย. 2561 9.00-16.00
2 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 21 ก.ย. 2561 9.00-16.00
3 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 21 ก.ย. 2561 9.00-16.00
4 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 21 ก.ย. 2561 9.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) เต็นท์หน้าเสาธง 21 ก.ย. 2561 9.00-16.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) หน้าห้องเรียนอนุบาล 21 ก.ย. 2561 9.00-16.00
3 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 อาคารนิเทศ สพป.สกลนคร เขต 1 ชั้น ล่าง 21 ก.ย. 2561 9.00-16.00
4 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) เต็นท์หน้าเสาธง 21 ก.ย. 2561 9.00-16.00
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) หน้าห้อง ป.3 21 ก.ย. 2561 9.00-16.00
6 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) หน้าห้องเรียนอนุบาล 21 ก.ย. 2561 9.00-16.00
7 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) อาคารเอนกประสงค์ 21 ก.ย. 2561 9.00-16.00
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) อาคารเอนกประสงค์ 21 ก.ย. 2561 9.00-16.00
9 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 อาคารนิเทศ สพป.สกลนคร เขต 1 ชั้น ล่าง 21 ก.ย. 2561 9.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ห้องประชุมพระญาณเวที ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สพป.สกลนคร เขต 1 ห้องประชุมพระญาณเวที ชั้น 3 21 ก.ย. 2561 9.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]