สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร  
2 พิพิธภัณฑ์ภูพานฯ  
3 ห้องประชุมพระญาณเวที ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สพป.สกลนคร เขต 1  
4 อาคารนิเทศ สพป.สกลนคร เขต 1  
5 อาคารอเนกประสงค์ อบจ.สกลนคร  
6 เวทีกลาง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล  
7 เวทีอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล  
8 โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ อบจ.สกลนคร  
9 โรงเรียนนายอวัฒนา  
10 โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง  
11 โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร อ.เมือง จ.สกลนคร  
12 โรงเรียนบ้านนาอ้อยคำสะอาด  
13 โรงเรียนบ้านศรีวิชาฯ  
14 โรงเรียนบ้านาคำวิทยาคาร  
15 โรงเรียนสกลนครวันครู (2501)  
16 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร  
17 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล  
18 โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]