งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.ระดับภาค/ชาติ
        สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
โดยเข้าหน้าเว็บการจัดการแข่งขันระดับภาค/ชาติ www.esan68.sillapa.net/sp-center/
และ login ด้วย รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเดิมที่ใช้ระดับเขต
♦ ทุกเขตพื้นที่โอนข้อมูลมาที่ระดับภาค/ชาติ 23 พ.ย. 2561  
♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 23 - 25 พ.ย. 2561
 อนุมัติแก้ไขข้อมูล 27 พ.ย. 2561
 เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 28 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2561 
♦ จัดการแข่งขันระดับภาค/ชาติ 6-8 ธ.ค. 2561
♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับขาติ หลังจบการแข่งขัน
♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 17 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
แจ้งการดาวน์โหลดและปริ้นท์เกียรติบัตร
ขณะนี้ สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้แล้ว ขอให้ผู้เข้าแข่งขันดาวน์โหลดและปริ้นท์เกียรติบัตรให้เรียบร้อย 

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 
ประกาศ  ขอให้สถานศึกษาที่ส่งกิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ตรวจสอบผลการแข่งขัน
            หากพบข้อมูลผิดพลาดหรือต้องปรับปรุง ขอให้แจ้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมนั้นๆ ในระดับเขตพื้นที่เพื่อทำการแก้ไข ภายในวันที่  2 ตุลาคม 2561
            เมื่อเลยกำหนดเวลาดังกล่าว จะเปิดให้ ดาวน์โหลด เกียรติบัตรตั้งแต่วันที่  3  ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
            ซึ่งหลังจากนั้นจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
แจ้งลำดับการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ได้ดำเนินการจับสลากลำดับการแข่งขัน สำหรับทีมที่เข้าแข่งขันตามลำดับ
โดย ดร.อนันต์ พันนึก  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เป็นผู้จับสลากตามลำดับศูนย์เครือข่าย
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2561
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

1.ปฐมวัย
2.ภาษาไทย
3.คณิตศาสตร์
4.นักบินน้อย สพฐ.
5.วิทยาศาสตร์
6.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
7.สุขศึกษาและพลศึกษา
8.ศิลปะ-ทัศนศิลป์
9.ศิลปะ-ดนตรีิ
10.ศิลปะ-นาฏศิลป์
11.การงานอาชีพ
12.คอมพิวเตอร์
13.หุ่นยนต์
14.ภาษาต่างประเทศ
15.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16.ศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนรวม
17.ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

 
 แจ้ง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตัว เพิ่ม แก้ไข รายชื่อครู นักเรียน กรรมการ
กรณีแก้ไขในระบบไม่ทัน หรือมีความผิดพลาดจากการโอนข้อมูลจากศูนย์เครือข่าย
   1. ประสานศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบเพื่อวินิจฉัย
   2. จัดทำหนังสือรับรองการเปลี่ยนแปลงจากโรงเรียน โดยผู้บริหารสถานศึกษาลงนามรับรอง
   3. นำหนังสือรับรอง หลักฐานยืนยัน แบบ DOC 5 ไปมอบให้คณะกรรมการตัดสินในวันแข่งขัน
   4. คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันแนบเอกสารทั้งหมด นำส่งให้คณะกรรมการรายงานผลการประกวดแข่งขัน
   5. คณะกรรมการรายงานผลการประกวดแข่งขันแก้ไขข้อมูล
   6. ครูผู้ฝึกสอนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์  และรีบแจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบโดยเร็วเพื่อทำการแก้ไข
                          ตัวอย่างหนังสือรับรอง 
                          แบบ DOC 5
รายชื่อผู้ประสานงานสาระ/กิจกรรมการแข่งขัน
รายชื่อ  คลิก
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนย์เครือข่าย
https://group68.sillapa.net/sp-ret2/
ปฏิทินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
ระดับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

29 สิงหาคม  2561                              ทุกศูนย์เครือข่ายโอนข้อมูลเข้าระดับเขตพื้นที่

30 สิงหาคม - 2  กันยายน  2561            เปิดระบบ ตรวจสอบแก้ไข ข้อมูลครู นักเรียน
 3  กันยายน   2561                             อนุมัติการแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์
5 - 7 กันยายน  2561                           พิมพ์บัตรประจำตัว ครู นักเรียน กรรมการ
10 -12 กันยายน  2561                        จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 363
จำนวนทีม 2,376
จำนวนนักเรียน 5,423
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,598
จำนวนกรรมการ 1,197
ครู+นักเรียน 9,021
ครู+นักเรียน+กรรมการ 10,218
ประกาศผลแล้ว 247/266 (92.86%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1
เมื่อวาน 10
สัปดาห์นี้ 11
สัปดาห์ที่แล้ว 0
เดือนนี้ 14
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 14
ทั้งหมด 214,503