เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ณ .โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนทศฯ สพป.หนองคาย เขต 2 คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ (Administrator) ของเขตพื้นที่การศึกษา
2 นายอภิศร ทิพเสนา ครูโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ (Administrator) ของเขตพื้นที่การศึกษา
3 นายธวัชชัย ธรรมขันธ์ ครูโรงเรียนบ้านแบง คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ (Administrator) ของเขตพื้นที่การศึกษา
4 นายอนุวัฒน์ ชาญฉลาด ครูโรงเรียนบ้านหาดสั่ง คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ (Administrator) ของเขตพื้นที่การศึกษา
5 นายกิตติพงษ์ บูชากุล ครูโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ (Administrator) ของเขตพื้นที่การศึกษา
6 นางสาววริศรา มาตรา ครูโรงเรียนบ้านนาฮำ คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ (Administrator) ของเขตพื้นที่การศึกษา
7 นายศรายุทธ โพนธาตุ ครูโรงเรียนบ้านนาทับไฮ คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ (Administrator) ของเขตพื้นที่การศึกษา
8 นางสาวศิริรัตน์ ไชยมานันต์ ครูโรงเรียนบ้านเชียงอาด คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ (Administrator) ของเขตพื้นที่การศึกษา
9 นายชยพล โฆษิต ครูโรงเรียนบ้านโคกกลาง คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ (Administrator) ของเขตพื้นที่การศึกษา
10 นายปรีชา ไชยดี ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ (Administrator) ของเขตพื้นที่การศึกษา
11 นายวัชรพงษ์ พิมพ์มา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สพป.หนองคาย เขต 2 คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ (Administrator) ของเขตพื้นที่การศึกษา
12 นางสาวอภิญญา ชนชนะกุล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สพป.หนองคาย เขต 2 คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ (Administrator) ของเขตพื้นที่การศึกษา
13 นายชาญณรงค์ ธีระสาร ครุโรงเรียนบ้านนาหนัง คณะกรรมการผู้ดูแลระบบ (Administrator) ของเขตพื้นที่การศึกษา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]