มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้รับผิดชอบประสานงานกิจกรรม
กิจกรรมสุขศึกษาและพลศึกษา  ผู้ประสานงานกิจกรรม ศน.พิทักษ์ รันรัติยา     ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์   เบอร์ติดต่อ 0816706375
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ผู้ประสานงานกิจกรรม ศน.วีระ ศิลา               ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์   เบอร์ติดต่อ  0651213478
กิจกรรมคณิตศาสตร์  ผู้ประสานงานกิจกรรมศน.ไพพยอม  พิมพ์พาเรือ   ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์   เบอร์ติดต่อ 0800119426
กิจกรรมการงานอาชีพ  ผู้ประสานงานกิจกรรมศน.อดิศร  โคตรนรินทร์       ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์   เบอร์ติดต่อ 0813802023
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ผู้ประสานงานกิจกรรมศน.โสภา  พันธ์พรหม          ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์   เบอร์ติดต่อ   0818731715
กิจกรรมวิทยาศาสตร์  ผู้ประสานงานกิจกรรมศน.สุภาภร  สิมลี         ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์   เบอร์ติดต่อ 0895776059
กิจกรรมศิลปะ  ผู้ประสานงานกิจกรรม ศน.พัฐจักร  วันทวี       ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์   เบอร์ติดต่อ 0943941915
กิจกรรมภาษาไทย ผู้ประสานงานกิจกรรม ศน.นิรมล  บุญเย็น              ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์   เบอร์ติดต่อ  0817397916
กิจกรรมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ผู้ประสานงานกิจกรรมศน.กฤตยา ตระกูลวงศ์ ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์   เบอร์ติดต่อ  0812628456
กิจกรรมปฐมวัย  ผู้ประสานงานกิจกรรม ศน.ปาริชาติ  ปิติพัฒน์  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์   เบอร์ติดต่อ  0908356516
กิจกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  ผู้ประสานงานกิจกรรมศน.เจียมพล บุญประคม ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์   เบอร์ติดต่อ 0895761014
กิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมอีสาน ผู้ประสานงานกิจกรรมศน.พีรญา  วาดวงศ์  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์   เบอร์ติดต่อ 0611583965
 
วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:25 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒ จะประชุมปฏิบัติการบริหารระบบข้อมูลโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ในวันที่ ๕ กันยายน  ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ น.- เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสัตตบงกช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒  จึงแจ้งให้ครูและบุคลากรทุกโรงเรียน โรงเรียนละ ๑ คน เข้าประชุมปฏิบัติฯ โดยนำคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงมาด้วย
วันอังคาร ที่ 04 กันยายน 2561 เวลา 05:49 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 จะดำเนินโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 9-11  ตุลาคม 2561 เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานให้ปรากฏแก่สาธารณชน ตลอดจนนำเข้าแข่งขันระดับภาค และระดับประเทศ ต่อไป
วันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 12:45 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 110
จำนวนทีม 1,457
จำนวนนักเรียน 3,149
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,234
จำนวนกรรมการ 992
ครู+นักเรียน 5,383
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,375
ประกาศผลแล้ว 218/287 (75.96%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 37
เมื่อวาน 82
สัปดาห์นี้ 119
สัปดาห์ที่แล้ว 1
เดือนนี้ 122
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 122
ทั้งหมด 98,099