วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 085
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองหว้าวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ฝายหินประชารักษ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 72 เงิน 4
5 บ้านวังมน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 69 ทองแดง 5
6 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 68 ทองแดง 6
7 บ้านสำราญสุข สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 68 ทองแดง 6
8 บ้านหนองแวง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 67 ทองแดง 8
9 บ้านท่าลาด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 66 ทองแดง 9
10 เมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 65 ทองแดง 10
11 บ้านถิ่น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 62 ทองแดง 11
12 โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 18.50 เข้าร่วม 12
13 บ้านโนนงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 17.50 เข้าร่วม 13
14 บ้านพร้าว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 16.75 เข้าร่วม 14
15 อนุบาลภูบดินทร์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 14.50 เข้าร่วม 15
16 ไทยรัฐวิทยา 81 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 14 เข้าร่วม 16
17 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -
18 โนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -


ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 763
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองบัวโซม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75.50 เงิน 4
5 บ้านหนองแวง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 5
6 บ้านกุดแท่น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 72 เงิน 6
7 บ้านข่าดอนเข็ม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 68 ทองแดง 7
8 บ้านเพ็กเฟื้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 68 ทองแดง 7
9 อนุบาลสุดา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 68 ทองแดง 7
10 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 59 เข้าร่วม 10
11 บ้านหนองตานา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 56 เข้าร่วม 11
12 ฝายหินประชารักษ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 56 เข้าร่วม 11
13 ห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 53 เข้าร่วม 13
14 บ้านกุดเต่า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 49 เข้าร่วม 14
15 บ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 43 เข้าร่วม 15
16 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 38.50 เข้าร่วม 16
17 บ้านนาสำราญรุ่งเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 36.50 เข้าร่วม 17
18 บ้านศรีสุขนาล้อม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 35 เข้าร่วม 18
19 บ้านกุดฉิม(เมือง) สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 32 เข้าร่วม 19
20 โคกม่วงประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 27 เข้าร่วม 20
21 โนนสังวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 736
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90.40 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทรายมูล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โนนสำราญสมสนุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81.20 ทอง 4
5 บ้านหนองแวง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80.60 ทอง 5
6 อนุบาลหนองบัวลำภู สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 79.80 เงิน 6
7 บุตรเพชรวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 79.20 เงิน 7
8 บ้านนาสำราญรุ่งเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 79.20 เงิน 7
9 บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77.20 เงิน 9
10 บ้านหนองบัวน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77.20 เงิน 9
11 โนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76.70 เงิน 11
12 บ้านหนองตานา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76.60 เงิน 12
13 บ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75.40 เงิน 13
14 บ้านพร้าว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 70.60 เงิน 14
15 บ้านดอนเกล็ด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 70.20 เงิน 15
16 บ้านโนนสวรรค์หนองแก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 70 เงิน 16
17 บ้านนาเลิง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 69.60 ทองแดง 17
18 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 69.60 ทองแดง 17
19 บ้านหนองแวงงิ้วตาก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 69 ทองแดง 19
20 หนองแกสระแก้ววิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 67.80 ทองแดง 20
21 บ้านอ่างบูรพา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 090
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนเสถียร สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81.20 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดินทรายอ่อน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองแวง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73.40 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 72 เงิน 4
5 บ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 70.60 เงิน 5
6 หนองม่วงชมพูทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 68.25 ทองแดง 6
7 บ้านนาแพง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 67.80 ทองแดง 7
8 อนุบาลภูบดินทร์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 66.80 ทองแดง 8
9 บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 66.40 ทองแดง 9
10 บ้านโคกม่วย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 65 ทองแดง 10
11 บ้านวังมน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 64.20 ทองแดง 11
12 ชุมชนบ้านนากอก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 61.60 ทองแดง 12
13 หนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -
14 โนนสังวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 370
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหัวขัว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ
2 กุดหานสามัคคี สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ยางหลวงพิทยาคม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 หนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง 6
7 บ้านดอนเกล็ด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 7
8 บ้านห้วยโจด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 8
9 บ้านโคกกลางโนนงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 8
10 บ้านค้อ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 10
11 เมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 10
12 โนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 10
13 โนนสังวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 10
14 บ้านหินสิ่ว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 14
15 บ้านอ่างบูรพา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 14
16 โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 14
17 หนองปิงบุ่งบกวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 17
18 อนุบาลสุดา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 17
19 บ้านดอนข่า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 74 เงิน 19
20 บ้านข้องโป้ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73 เงิน 20
21 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73 เงิน 20
22 โคกม่วงทองวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73 เงิน 20
23 บ้านหนองลุมพุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -
24 บ้านหนองแวงป่งสัง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 352
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนสำราญสมสนุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกุดเต่า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาแพง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดอนเกล็ด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง 4
5 ร่มเกล้า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง 4
6 บ้านหนองเหมือดแอ่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 6
7 บ้านท่าศิลา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 7
8 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 7
9 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 9
10 หนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 9
11 หนองม่วงชมพูทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 9
12 แสนภักดีวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 9
13 บ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 13
14 บ้านหินสิ่ว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77 เงิน 14
15 บ้านโคกน้ำเกี้ยง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77 เงิน 14
16 บ้านโนนสว่าง (โนนสัง) สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77 เงิน 14
17 โนนสังวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 74 เงิน 17
18 บ้านคอกวัว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 72 เงิน 18
19 บ้านกุดคอเมย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -
20 บ้านคึมชาดห้วยบง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -
21 บ้านหนองแวงป่งสัง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -
22 หนองหว้าวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -
23 โนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 001
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาเลิง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกุดฉิม (โนนสัง) สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หัวนาศึกษาวิทย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนสะอาด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76 เงิน 4
5 บ้านศรีสุขนาล้อม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 72 เงิน 5
6 โนนสมบูรณ์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 71 เงิน 6
7 บ้านโคกใหญ่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 69 ทองแดง 7
8 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 67 ทองแดง 8
9 บ้านนาสำราญรุ่งเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 66 ทองแดง 9
10 กุดจิกวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 65 ทองแดง 10
11 นิคมสงเคราะห์๒ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 63 ทองแดง 11
12 บ้านนาชุมแสง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 63 ทองแดง 11
13 บ้านหนองโน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 63 ทองแดง 11
14 โคกม่วงทองวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 63 ทองแดง 11
15 บ้านกุดฉิม(เมือง) สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -
16 บ้านคึมชาดห้วยบง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 184
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองผำโคกสวรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาสำราญรุ่งเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77.12 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกสะอาด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 67.90 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 66.02 ทองแดง 4
5 บ้านหินลับศิลามงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 65.78 ทองแดง 5
6 บ้านดินทรายอ่อน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 64.94 ทองแดง 6
7 บ้านแกท่าวารี สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 63.90 ทองแดง 7
8 บ้านโนนสว่าง (โนนสัง) สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 62.77 ทองแดง 8
9 ร่มเกล้า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 50.43 เข้าร่วม 9
10 บ้านดงบาก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 48.77 เข้าร่วม 10
11 บ้านค้อ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 48.55 เข้าร่วม 11
12 พิชญบัณฑิต สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 47.64 เข้าร่วม 12
13 บ้านหนองศาลาโนนสว่าง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 44.68 เข้าร่วม 13
14 โนนสังวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 42.48 เข้าร่วม 14
15 บ้านดอนข่า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 41.31 เข้าร่วม 15
16 ฝายหินประชารักษ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 39.98 เข้าร่วม 16
17 นิคมวัฒนา 6 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 38.26 เข้าร่วม 17
18 บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 37.58 เข้าร่วม 18
19 บ้านหนองเหมือดแอ่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 25 เข้าร่วม 19
20 บ้านห้วยหว้าวังทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -
21 บ้านโนนเสถียร สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -
22 ห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 602
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านถิ่น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88.40 ทอง ชนะเลิศ
2 โนนสังวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองหว้าวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง 4
5 ร่มเกล้า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83.40 ทอง 5
6 บ้านหนองขามท่างาม สาขาบ้านกุดหัวแฮด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83.20 ทอง 6
7 กุดหานสามัคคี สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81.60 ทอง 7
8 บ้านหนองบัวน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81.40 ทอง 8
9 พิชญบัณฑิต สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 9
10 ชุมชนบ้านกุดดู่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80.80 ทอง 10
11 บ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80.20 ทอง 11
12 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 12
13 บ้านหนองแวงป่งสัง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78.60 เงิน 13
14 บ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77.80 เงิน 14
15 อนุบาลหนองบัวลำภู สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76.40 เงิน 15
16 บ้านหนองเหมือดแอ่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76.20 เงิน 16
17 ชุมชนนาคำไฮวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -
18 บ้านพร้าว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -
19 บ้านโคกล่าม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -
20 เมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -
21 โนนสมบูรณ์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -


คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 792
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนนาคำไฮวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ
2 ร่มเกล้า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองแวง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาเลิง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 74 เงิน 4
5 บ้านพร้าว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 67 ทองแดง 5
6 หนองปิงบุ่งบกวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 67 ทองแดง 5
7 บ้านถิ่น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 64 ทองแดง 7
8 หนองแกสระแก้ววิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 64 ทองแดง 7
9 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 60 ทองแดง 9
10 หนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 60 ทองแดง 9
11 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 44 เข้าร่วม 11
12 บุตรเพชรวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 40 เข้าร่วม 12
13 วังแคนวังคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -
14 หัวนาศึกษาวิทย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -
15 เมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 093
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหินลับศิลามงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 กุดหานสามัคคี สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองเม็ก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 4
5 บ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 5
6 บ้านท่าศิลา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77 เงิน 6
7 จริยานุสรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76 เงิน 7
8 บ้านภูพานคำ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 74 เงิน 8
9 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 67 ทองแดง 9
10 บ้านดงบาก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -
11 บ้านโนนม่วง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -
12 เมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 398
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85.75 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกม่วงชุม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -
3 พิชญบัณฑิต สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 709
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77 เงิน ชนะเลิศ


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 231
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนสว่าง (โนนสัง) สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 95.50 ทอง ชนะเลิศ


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 226
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 95.40 ทอง ชนะเลิศ


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 752
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านถิ่น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 213
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านถิ่น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 94.80 ทอง ชนะเลิศ


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 751
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนสำราญสมสนุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 209
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกสะอาด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 750
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84.67 ทอง ชนะเลิศ


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 208
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองม่วงชมพูทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 197
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองเหมือดแอ่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87.40 ทอง ชนะเลิศ


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 195
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านนากอก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 93.40 ทอง ชนะเลิศ


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 185
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแวงงิ้วตาก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 182
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 177
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านฝายหิน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 171
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านนากอก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90.40 ทอง ชนะเลิศ


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 167
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองทุ่งมน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 94.40 ทอง ชนะเลิศ


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 162
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลหนองบัวลำภู สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90.75 ทอง ชนะเลิศ


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 287
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองศาลาโนนสว่าง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91.66 ทอง ชนะเลิศ