สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองบัววิทยายน 16 13 4 33 45 14 6 6 65
2 เมืองใหม่วิทยา 12 6 5 23 27 8 10 6 45
3 โนนคูณวิทยา 11 3 1 15 19 6 2 1 27
4 บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 10 7 4 21 30 10 3 2 43
5 บ้านทรายมูล 10 4 2 16 19 7 0 2 26
6 บ้านบกโนนเรียง 8 2 6 16 26 5 5 4 36
7 โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 5 5 0 10 10 3 5 1 18
8 บ้านหินลับศิลามงคล 5 2 2 9 15 4 7 5 26
9 โนนสังวิทยาสรรค์ 5 1 1 7 11 5 2 3 18
10 โนนสำราญสมสนุก 5 0 2 7 12 5 1 3 18
11 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 5 0 1 6 12 2 1 4 15
12 วังแคนวังคูณวิทยา 4 2 1 7 13 4 0 1 17
13 หนองแกสระแก้ววิทยา 4 2 1 7 10 3 4 5 17
14 บ้านนาเลิง 4 1 2 7 8 9 5 5 22
15 ยางหลวงพิทยาคม 4 1 2 7 7 4 3 1 14
16 หนองม่วงชมพูทอง 4 1 1 6 10 1 1 0 12
17 อนุบาลหนองบัวลำภู 4 1 1 6 8 5 1 0 14
18 บ้านหัวขัว 4 1 1 6 7 4 3 3 14
19 บ้านท่าลาด 4 0 3 7 9 7 3 3 19
20 ร่มเกล้า 3 5 5 13 25 13 5 6 43
21 บ้านนามะเฟือง 3 5 5 13 25 6 3 4 34
22 ฝายหินประชารักษ์ 3 4 4 11 17 3 1 3 21
23 บ้านศรีบุญเรือง 3 4 2 9 14 10 11 8 35
24 บ้านดินทรายอ่อน 3 4 1 8 8 3 3 4 14
25 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 3 3 3 9 10 5 5 4 20
26 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 3 2 2 7 12 14 6 6 32
27 บ้านโนนสว่าง (โนนสัง) 3 2 0 5 8 4 3 0 15
28 โสกแคนหนองหญ้าปล้อง 3 2 0 5 7 5 2 4 14
29 เทศบาล 1 หนองบัวลำภู 3 2 0 5 6 2 0 0 8
30 บ้านโนนงาม 3 1 2 6 11 3 7 4 21
31 หนองหว้าวิทยาสรรค์ 3 1 1 5 8 6 5 3 19
32 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 3 1 1 5 6 2 5 2 13
33 บ้านถิ่น 3 0 2 5 16 3 8 3 27
34 ชุมชนบ้านกุดดู่ 3 0 2 5 9 4 0 1 13
35 ชุมชนนาคำไฮวิทยา 2 3 1 6 8 4 4 2 16
36 อนุบาลภูบดินทร์ 2 3 0 5 5 7 2 4 14
37 หัวนาศึกษาวิทย์ 2 2 4 8 7 6 4 2 17
38 บ้านหนองแวงงิ้วตาก 2 2 2 6 10 4 1 1 15
39 บ้านค้อ 2 2 1 5 12 4 5 3 21
40 โคกม่วงประชาสรรค์ 2 2 1 5 6 2 5 4 13
41 บ้านสร้างเสี่ยน 2 2 0 4 7 2 1 1 10
42 บ้านห้วยหว้าวังทอง 2 2 0 4 7 0 1 0 8
43 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 2 1 4 7 14 4 3 4 21
44 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 2 1 2 5 12 5 2 1 19
45 ชุมชนบ้านนากอก 2 1 0 3 6 3 2 0 11
46 บ้านหนองเหมือดแอ่ 2 0 1 3 6 3 1 3 10
47 บ้านหนองแตง 2 0 1 3 3 1 0 0 4
48 บ้านโนนเสถียร 2 0 0 2 6 1 1 0 8
49 บ้านวังไฮ 2 0 0 2 2 1 2 0 5
50 บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 1 4 2 7 7 5 2 0 14
51 อนุบาลสุดา 1 3 5 9 12 10 4 2 26
52 หินตลาดศรีสง่าวิทยา 1 3 1 5 10 4 4 5 18
53 บ้านโคกน้ำเกี้ยง 1 3 0 4 10 8 3 1 21
54 กุดหานสามัคคี 1 3 0 4 7 2 0 2 9
55 บ้านนาสำราญรุ่งเรือง 1 2 2 5 6 6 1 4 13
56 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 1 2 1 4 8 4 4 2 16
57 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 1 2 1 4 8 3 1 2 12
58 บ้านหนองกุงแก้ว 1 2 0 3 12 5 1 2 18
59 ดอนปอวิทยา 1 1 2 4 5 5 3 3 13
60 บ้านดอนเกล็ด 1 1 1 3 7 5 0 2 12
61 บ้านโนนสูงใหม่วังทอง 1 1 1 3 5 2 1 0 8
62 บ้านหนองบัวโซม 1 1 1 3 4 0 0 1 4
63 บ้านกุดแท่น 1 1 0 2 5 6 3 2 14
64 โคกม่วงทองวิทยา 1 1 0 2 5 4 2 1 11
65 บ้านหนองศาลาโนนสว่าง 1 1 0 2 5 4 0 3 9
66 บ้านหนองผำโคกสวรรค์ 1 1 0 2 5 2 1 2 8
67 หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 1 1 0 2 4 0 0 0 4
68 หนองปิงบุ่งบกวิทยา 1 1 0 2 3 2 3 4 8
69 บ้านโนนหว้าทอง 1 0 2 3 8 0 3 0 11
70 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 1 0 1 2 6 3 1 4 10
71 บ้านโต่งโต้น 1 0 1 2 5 0 1 1 6
72 โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 1 0 1 2 4 4 2 2 10
73 บ้านโคกสนั่น 1 0 1 2 3 1 0 1 4
74 บ้านสำราญสุข 1 0 1 2 3 0 1 0 4
75 บ้านเพ็กเฟื้อย 1 0 1 2 2 3 1 0 6
76 บ้านโคกสะอาด 1 0 1 2 2 2 2 1 6
77 ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา 1 0 1 2 2 0 1 0 3
78 บ้านวังโปร่ง 1 0 1 2 1 1 1 2 3
79 บ้านโสกก้านเหลือง 1 0 0 1 4 2 0 0 6
80 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 1 0 0 1 3 5 2 3 10
81 นิคมสงเคราะห์ 3 1 0 0 1 3 0 0 0 3
82 บ้านวังมน 1 0 0 1 2 1 5 1 8
83 บ้านหนองทุ่งมน 1 0 0 1 2 1 0 0 3
84 บ้านโนนตาล 1 0 0 1 1 1 0 0 2
85 บ้านกุดคอเมย 1 0 0 1 1 0 0 1 1
86 บ้านฝายหิน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
87 นิคมสงเคราะห์วิทยา 0 3 4 7 11 7 2 2 20
88 บ้านหนองแวง 0 2 5 7 5 15 5 1 25
89 บ้านห้วยโจด 0 2 0 2 7 7 2 2 16
90 บ้านทรายงาม 0 2 0 2 5 3 1 0 9
91 กาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา 0 2 0 2 2 0 1 1 3
92 บ้านโคกป่ากุง 0 1 2 3 4 5 3 2 12
93 บ้านพร้าว 0 1 1 2 10 8 2 11 20
94 บ้านกุดเต่า 0 1 1 2 6 2 1 2 9
95 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 0 1 1 2 5 5 4 2 14
96 บ้านนาแพง 0 1 1 2 4 2 1 0 7
97 บ้านกุดฉิม (โนนสัง) 0 1 1 2 2 4 2 1 8
98 บ้านข่าดอนเข็ม 0 1 1 2 1 2 1 1 4
99 บ้านหนองลุมพุก 0 1 0 1 9 5 3 0 17
100 พิชญบัณฑิต 0 1 0 1 6 0 1 4 7
101 ไทยรัฐวิทยา 81 0 1 0 1 4 6 6 6 16
102 บ้านโสกจาน 0 1 0 1 4 2 2 0 8
103 จริยานุสรณ์ 0 1 0 1 3 2 1 1 6
104 บ้านหินสิ่ว 0 1 0 1 3 2 0 0 5
105 บ้านโนนเมือง 0 1 0 1 2 5 0 0 7
106 บ้านแกท่าวารี 0 1 0 1 2 0 1 0 3
107 บ้านโคกกลางโนนงาม 0 1 0 1 2 0 1 0 3
108 บ้านหนองกุงคำไฮ 0 1 0 1 2 0 0 2 2
109 ปัณณ์รักษ์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
110 บ้านกุดแห่ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
111 บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 0 1 0 1 0 1 0 0 1
112 นิคมวัฒนา 6 0 0 2 2 3 1 1 3 5
113 บ้านดงบาก 0 0 2 2 1 1 0 1 2
114 หนองกุงจารย์ผางวิทยา 0 0 1 1 5 0 2 3 7
115 บ้านโคกกุง 0 0 1 1 3 3 2 3 8
116 บ้านข่าน้อย 0 0 1 1 3 3 0 2 6
117 บ้านหนองคังคา 0 0 1 1 3 2 0 2 5
118 บ้านหนองปลาขาว 0 0 1 1 2 4 1 1 7
119 บ้านหนองเม็ก 0 0 1 1 2 2 1 0 5
120 บ้านห้วยไร่ 0 0 1 1 2 2 0 1 4
121 บ้านโนนสะอาด 0 0 1 1 2 2 0 1 4
122 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 0 0 1 1 2 2 0 0 4
123 บ้านลำภู 0 0 1 1 2 1 1 0 4
124 บ้านห้วยบ่อทอง 0 0 1 1 2 1 1 0 4
125 บ้านโคกใหญ่ 0 0 1 1 1 3 3 1 7
126 บ้านป่าคา 0 0 1 1 1 2 4 0 7
127 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 0 0 1 1 1 2 2 1 5
128 บ้านกุดดุกสุขเกษม 0 0 1 1 1 1 0 2 2
129 บ้านโนนม่วง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
130 นิคมสงเคราะห์๒ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
131 บ้านโปร่งแจ้ง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
132 ปรางค์กู่ 0 0 0 0 6 2 3 2 11
133 บ้านลาด 0 0 0 0 4 0 2 0 6
134 ห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) 0 0 0 0 3 6 1 1 10
135 บ้านหนองแวงป่งสัง 0 0 0 0 3 3 3 0 9
136 บ้านโนนสงเปลือย 0 0 0 0 3 2 1 2 6
137 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 3 1 2 2 6
138 บ้านดอนยานาง 0 0 0 0 3 1 1 1 5
139 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
140 โคกสูงโคกสวรรค์ 0 0 0 0 2 4 0 5 6
141 บ้านหนองอุ 0 0 0 0 2 3 2 2 7
142 บ้านภูพานคำ 0 0 0 0 2 2 3 1 7
143 บ้านมอเหนือ 0 0 0 0 2 2 2 2 6
144 บ้านท่าศิลา 0 0 0 0 2 2 0 1 4
145 บ้านโนนอุดม 0 0 0 0 2 2 0 1 4
146 บ้านหนองเล้าข้าว 0 0 0 0 2 2 0 1 4
147 บ้านโนนสวรรค์หนองแก 0 0 0 0 2 1 3 1 6
148 บ้านศรีสุขนาล้อม 0 0 0 0 2 1 2 2 5
149 บ้านหนองทุ่ม 0 0 0 0 2 1 1 4 4
150 บุตรเพชรวิทยา 0 0 0 0 2 1 1 1 4
151 บ้านดอนข่า 0 0 0 0 2 1 0 1 3
152 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
153 บ้านห้วยหามต่าง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
154 โนนสมบูรณ์วิทยา 0 0 0 0 1 2 2 1 5
155 แสนภักดีวิทยา 0 0 0 0 1 2 2 0 5
156 บ้านหนองแสงนาล้อม 0 0 0 0 1 2 0 1 3
157 บ้านหนองนกเขียน 0 0 0 0 1 1 2 1 4
158 บ้านหนองบัวน้อย 0 0 0 0 1 1 2 1 4
159 บ้านหนองตานา 0 0 0 0 1 1 1 2 3
160 บ้านอ่างบูรพา 0 0 0 0 1 1 1 1 3
161 บ้านคึมชาดห้วยบง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
162 บ้านนาอ่าง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
163 บ้านภูพานทอง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
164 บ้านหนองขามท่างาม 0 0 0 0 1 1 0 2 2
165 บ้านผาสุก 0 0 0 0 1 0 4 0 5
166 บ้านดอนหัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านหนองขามท่างาม สาขาบ้านกุดหัวแฮด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 บ้านห้วยบง 0 0 0 0 0 2 2 1 4
169 บ้านหนองอุ สาขาบ้านเหล่านาดี 0 0 0 0 0 2 2 0 4
170 บ้านกุดกวางสร้อย 0 0 0 0 0 2 0 5 2
171 บ้านโนนคูณ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
172 กุดจิกวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
173 บ้านข้องโป้ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
174 บ้านบุ่งบก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
175 บ้านกุดฉิม(เมือง) 0 0 0 0 0 1 0 2 1
176 บ้านตะเคียนทอง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
177 บ้านสันป่าพลวง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
178 บ้านโนนข่า(พอง) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
179 บ้านนาทม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
180 นิคมโคกม่วงศรีสมพร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
181 บ้านคอกวัว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
182 บ้านวังคูณ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
183 บ้านหนองผือท่าปากเป่ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
184 บ้านโนนปอแดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
185 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
186 บ้านหนองกุง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
187 บ้านโคกม่วงชุม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
188 บ้านนาทับควาย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
189 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
190 บ้านนาชุมแสง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
191 บ้านหนองโน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
192 บ้านโคกม่วย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
193 อนุบาลสมบูรณ์วิทย์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
194 บ้านสุขเกษม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
195 บ้านหนองสะแบง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
196 บ้านโนนขมิ้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 บ้านกุดจิก(เมือง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 บ้านห้วยค้อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 บ้านโคกล่าม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 วังโพนคึมน้ำเกลี้ยง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 236 174 154 564 983 527 332 301 1,842