สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองบัววิทยายน 16 13 4 33 44 14 6 6 64
2 บ้านบกโนนเรียง 8 2 6 16 26 5 5 4 36
3 บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 7 7 4 18 27 10 3 2 40
4 บ้านทรายมูล 6 4 2 12 15 7 0 2 22
5 โนนคูณวิทยา 6 3 1 10 14 6 2 1 22
6 เมืองใหม่วิทยา 5 5 4 14 18 8 10 6 36
7 บ้านหินลับศิลามงคล 5 2 2 9 15 4 7 5 26
8 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 5 0 1 6 12 2 1 4 15
9 วังแคนวังคูณวิทยา 4 2 1 7 13 4 0 1 17
10 หนองแกสระแก้ววิทยา 4 2 1 7 10 3 4 5 17
11 ยางหลวงพิทยาคม 4 1 2 7 7 4 3 1 14
12 โนนสังวิทยาสรรค์ 4 1 1 6 10 5 2 3 17
13 บ้านหัวขัว 4 1 1 6 7 4 3 3 14
14 ร่มเกล้า 3 5 5 13 25 13 5 6 43
15 บ้านนามะเฟือง 3 5 5 13 25 6 3 4 34
16 โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 3 5 0 8 8 3 5 1 16
17 บ้านศรีบุญเรือง 3 4 2 9 14 10 11 8 35
18 บ้านดินทรายอ่อน 3 4 1 8 8 3 3 4 14
19 โสกแคนหนองหญ้าปล้อง 3 2 0 5 7 5 2 4 14
20 เทศบาล 1 หนองบัวลำภู 3 2 0 5 6 2 0 0 8
21 บ้านโนนงาม 3 1 2 6 11 3 7 4 21
22 บ้านนาเลิง 3 1 2 6 7 9 5 5 21
23 หนองม่วงชมพูทอง 3 1 1 5 9 1 1 0 11
24 หนองหว้าวิทยาสรรค์ 3 1 1 5 8 6 5 3 19
25 บ้านท่าลาด 3 0 3 6 8 7 3 3 18
26 โนนสำราญสมสนุก 3 0 2 5 10 5 1 3 16
27 ชุมชนนาคำไฮวิทยา 2 3 1 6 8 4 4 2 16
28 อนุบาลภูบดินทร์ 2 3 0 5 5 7 2 4 14
29 หัวนาศึกษาวิทย์ 2 2 4 8 7 6 4 2 17
30 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 2 2 2 6 11 14 6 6 31
31 บ้านค้อ 2 2 1 5 12 4 5 3 21
32 บ้านสร้างเสี่ยน 2 2 0 4 7 2 1 1 10
33 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 2 1 4 7 14 4 3 4 21
34 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 2 1 2 5 12 5 2 1 19
35 โคกม่วงประชาสรรค์ 2 1 1 4 5 2 5 4 12
36 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 2 1 1 4 5 2 5 2 12
37 บ้านหนองแตง 2 0 1 3 3 1 0 0 4
38 ฝายหินประชารักษ์ 1 4 4 9 15 3 1 3 19
39 บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 1 4 2 7 7 5 2 0 14
40 อนุบาลสุดา 1 3 5 9 12 10 4 2 26
41 หินตลาดศรีสง่าวิทยา 1 3 1 5 10 4 4 5 18
42 บ้านโคกน้ำเกี้ยง 1 3 0 4 10 8 3 1 21
43 กุดหานสามัคคี 1 3 0 4 7 2 0 2 9
44 บ้านหนองแวงงิ้วตาก 1 2 2 5 9 4 1 1 14
45 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 1 2 2 5 7 4 5 4 16
46 บ้านนาสำราญรุ่งเรือง 1 2 2 5 6 6 1 4 13
47 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 1 2 1 4 8 3 1 2 12
48 บ้านหนองกุงแก้ว 1 2 0 3 12 5 1 2 18
49 บ้านโนนสว่าง (โนนสัง) 1 2 0 3 6 4 3 0 13
50 บ้านห้วยหว้าวังทอง 1 2 0 3 6 0 1 0 7
51 ดอนปอวิทยา 1 1 2 4 5 5 3 3 13
52 บ้านดอนเกล็ด 1 1 1 3 7 5 0 2 12
53 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 1 1 1 3 7 4 4 2 15
54 บ้านโนนสูงใหม่วังทอง 1 1 1 3 5 2 1 0 8
55 บ้านหนองบัวโซม 1 1 1 3 4 0 0 1 4
56 บ้านกุดแท่น 1 1 0 2 5 6 3 2 14
57 โคกม่วงทองวิทยา 1 1 0 2 5 4 2 1 11
58 บ้านหนองผำโคกสวรรค์ 1 1 0 2 5 2 1 2 8
59 หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 1 1 0 2 4 0 0 0 4
60 หนองปิงบุ่งบกวิทยา 1 1 0 2 3 2 3 4 8
61 บ้านถิ่น 1 0 2 3 14 3 8 3 25
62 บ้านโนนหว้าทอง 1 0 2 3 8 0 3 0 11
63 ชุมชนบ้านกุดดู่ 1 0 2 3 7 4 0 1 11
64 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 1 0 1 2 6 3 1 4 10
65 บ้านหนองเหมือดแอ่ 1 0 1 2 5 3 1 3 9
66 บ้านโต่งโต้น 1 0 1 2 5 0 1 1 6
67 อนุบาลหนองบัวลำภู 1 0 1 2 4 5 1 0 10
68 บ้านสำราญสุข 1 0 1 2 3 0 1 0 4
69 บ้านเพ็กเฟื้อย 1 0 1 2 2 3 1 0 6
70 ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา 1 0 1 2 2 0 1 0 3
71 บ้านวังโปร่ง 1 0 1 2 1 1 1 2 3
72 บ้านโนนเสถียร 1 0 0 1 5 1 1 0 7
73 บ้านโสกก้านเหลือง 1 0 0 1 4 2 0 0 6
74 นิคมสงเคราะห์ 3 1 0 0 1 3 0 0 0 3
75 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 1 0 0 1 2 5 2 3 9
76 บ้านวังมน 1 0 0 1 2 1 5 1 8
77 บ้านวังไฮ 1 0 0 1 1 1 2 0 4
78 บ้านโนนตาล 1 0 0 1 1 1 0 0 2
79 บ้านกุดคอเมย 1 0 0 1 1 0 0 1 1
80 นิคมสงเคราะห์วิทยา 0 3 4 7 11 7 2 2 20
81 บ้านหนองแวง 0 2 5 7 5 15 5 1 25
82 บ้านห้วยโจด 0 2 0 2 7 7 2 2 16
83 บ้านทรายงาม 0 2 0 2 5 3 1 0 9
84 กาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา 0 2 0 2 2 0 1 1 3
85 บ้านโคกป่ากุง 0 1 2 3 4 5 3 2 12
86 บ้านพร้าว 0 1 1 2 10 8 2 11 20
87 บ้านกุดเต่า 0 1 1 2 6 2 1 2 9
88 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 0 1 1 2 5 5 4 2 14
89 บ้านนาแพง 0 1 1 2 4 2 1 0 7
90 บ้านกุดฉิม (โนนสัง) 0 1 1 2 2 4 2 1 8
91 บ้านข่าดอนเข็ม 0 1 1 2 1 2 1 1 4
92 บ้านหนองลุมพุก 0 1 0 1 9 5 3 0 17
93 พิชญบัณฑิต 0 1 0 1 6 0 1 4 7
94 ไทยรัฐวิทยา 81 0 1 0 1 4 6 6 6 16
95 บ้านหนองศาลาโนนสว่าง 0 1 0 1 4 4 0 3 8
96 ชุมชนบ้านนากอก 0 1 0 1 4 3 2 0 9
97 บ้านโสกจาน 0 1 0 1 4 2 2 0 8
98 จริยานุสรณ์ 0 1 0 1 3 2 1 1 6
99 บ้านหินสิ่ว 0 1 0 1 3 2 0 0 5
100 บ้านโนนเมือง 0 1 0 1 2 5 0 0 7
101 บ้านแกท่าวารี 0 1 0 1 2 0 1 0 3
102 บ้านโคกกลางโนนงาม 0 1 0 1 2 0 1 0 3
103 บ้านหนองกุงคำไฮ 0 1 0 1 2 0 0 2 2
104 ปัณณ์รักษ์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
105 บ้านกุดแห่ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
106 บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 0 1 0 1 0 1 0 0 1
107 นิคมวัฒนา 6 0 0 2 2 3 1 1 3 5
108 บ้านดงบาก 0 0 2 2 1 1 0 1 2
109 หนองกุงจารย์ผางวิทยา 0 0 1 1 5 0 2 3 7
110 โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 0 0 1 1 3 4 2 2 9
111 บ้านโคกกุง 0 0 1 1 3 3 2 3 8
112 บ้านข่าน้อย 0 0 1 1 3 3 0 2 6
113 บ้านหนองคังคา 0 0 1 1 3 2 0 2 5
114 บ้านหนองปลาขาว 0 0 1 1 2 4 1 1 7
115 บ้านหนองเม็ก 0 0 1 1 2 2 1 0 5
116 บ้านโนนสะอาด 0 0 1 1 2 2 0 1 4
117 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 0 0 1 1 2 2 0 0 4
118 บ้านลำภู 0 0 1 1 2 1 1 0 4
119 บ้านห้วยบ่อทอง 0 0 1 1 2 1 1 0 4
120 บ้านโคกสนั่น 0 0 1 1 2 1 0 1 3
121 บ้านโคกใหญ่ 0 0 1 1 1 3 3 1 7
122 บ้านป่าคา 0 0 1 1 1 2 4 0 7
123 บ้านโคกสะอาด 0 0 1 1 1 2 2 1 5
124 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 0 0 1 1 1 2 2 1 5
125 บ้านกุดดุกสุขเกษม 0 0 1 1 1 1 0 2 2
126 บ้านโนนม่วง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
127 นิคมสงเคราะห์๒ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
128 บ้านโปร่งแจ้ง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
129 ปรางค์กู่ 0 0 0 0 6 2 3 2 11
130 บ้านลาด 0 0 0 0 4 0 2 0 6
131 ห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) 0 0 0 0 3 6 1 1 10
132 บ้านหนองแวงป่งสัง 0 0 0 0 3 3 3 0 9
133 บ้านโนนสงเปลือย 0 0 0 0 3 2 1 2 6
134 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 3 1 2 2 6
135 บ้านดอนยานาง 0 0 0 0 3 1 1 1 5
136 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
137 โคกสูงโคกสวรรค์ 0 0 0 0 2 4 0 5 6
138 บ้านหนองอุ 0 0 0 0 2 3 2 2 7
139 บ้านภูพานคำ 0 0 0 0 2 2 3 1 7
140 บ้านมอเหนือ 0 0 0 0 2 2 2 2 6
141 บ้านท่าศิลา 0 0 0 0 2 2 0 1 4
142 บ้านโนนอุดม 0 0 0 0 2 2 0 1 4
143 บ้านหนองเล้าข้าว 0 0 0 0 2 2 0 1 4
144 บ้านโนนสวรรค์หนองแก 0 0 0 0 2 1 3 1 6
145 บ้านศรีสุขนาล้อม 0 0 0 0 2 1 2 2 5
146 บ้านหนองทุ่ม 0 0 0 0 2 1 1 4 4
147 บุตรเพชรวิทยา 0 0 0 0 2 1 1 1 4
148 บ้านดอนข่า 0 0 0 0 2 1 0 1 3
149 บ้านห้วยไร่ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
150 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
151 บ้านห้วยหามต่าง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
152 โนนสมบูรณ์วิทยา 0 0 0 0 1 2 2 1 5
153 แสนภักดีวิทยา 0 0 0 0 1 2 2 0 5
154 บ้านหนองแสงนาล้อม 0 0 0 0 1 2 0 1 3
155 บ้านหนองนกเขียน 0 0 0 0 1 1 2 1 4
156 บ้านหนองบัวน้อย 0 0 0 0 1 1 2 1 4
157 บ้านหนองตานา 0 0 0 0 1 1 1 2 3
158 บ้านอ่างบูรพา 0 0 0 0 1 1 1 1 3
159 บ้านคึมชาดห้วยบง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
160 บ้านนาอ่าง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
161 บ้านภูพานทอง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
162 บ้านหนองทุ่งมน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
163 บ้านผาสุก 0 0 0 0 1 0 4 0 5
164 บ้านดอนหัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 บ้านหนองขามท่างาม สาขาบ้านกุดหัวแฮด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 บ้านห้วยบง 0 0 0 0 0 2 2 1 4
167 บ้านหนองอุ สาขาบ้านเหล่านาดี 0 0 0 0 0 2 2 0 4
168 บ้านกุดกวางสร้อย 0 0 0 0 0 2 0 5 2
169 บ้านโนนคูณ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
170 กุดจิกวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
171 บ้านข้องโป้ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
172 บ้านบุ่งบก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
173 บ้านกุดฉิม(เมือง) 0 0 0 0 0 1 0 2 1
174 บ้านหนองขามท่างาม 0 0 0 0 0 1 0 2 1
175 บ้านตะเคียนทอง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
176 บ้านสันป่าพลวง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
177 บ้านโนนข่า(พอง) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
178 บ้านนาทม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
179 นิคมโคกม่วงศรีสมพร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
180 บ้านคอกวัว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
181 บ้านวังคูณ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
182 บ้านหนองผือท่าปากเป่ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
183 บ้านโนนปอแดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
184 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
185 บ้านหนองกุง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
186 บ้านโคกม่วงชุม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
187 บ้านนาทับควาย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
188 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
189 บ้านนาชุมแสง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
190 บ้านหนองโน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
191 บ้านโคกม่วย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
192 อนุบาลสมบูรณ์วิทย์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
193 บ้านสุขเกษม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
194 บ้านหนองสะแบง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
195 บ้านโนนขมิ้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 บ้านกุดจิก(เมือง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 บ้านห้วยค้อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 บ้านโคกล่าม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 วังโพนคึมน้ำเกลี้ยง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 181 169 151 501 919 525 332 301 1,776