ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 086
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 70.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสมฤทัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 55.50 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 55 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 52 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านม่วงกุล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 48.50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 47 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 46.50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 38.50 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน