ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 823
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน