ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 821
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาคู สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดินจี่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 64 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 64 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 62 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนนาขามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 61 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 56 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 49 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน