ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 820
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 74.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองบัวโดน "วรนารถประชานุกูล" สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 69.50 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 56.50 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 48.50 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนนาขามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 47 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 44 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 37 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 35.50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนกุดหว้าวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 29.50 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน