ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 803
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาทันวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 62.50 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 62 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 60.50 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 55 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนนาขามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 33.50 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน