ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 802
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสมฤทัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 77.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนนาทันวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 76 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 75.50 เงิน 6  
7 โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยแดง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 73 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 65 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน