ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 789
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำพิมูล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนนาขามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนเขาวงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองมะงง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านม่วงกุล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 65 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน