ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 787
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านม่วงกุล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 58 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 56 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 55 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 40 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน