ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 766
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 99.38 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโคกมะลิวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสุขเจริญ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 55.20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 46.69 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 43.87 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 18 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 18 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -  
9 โรงเรียนบ้านโนนชาด (สาขาสวนป่าย่อยที่ 2) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน