ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 761
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านม่วงกุล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 93.62 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 78.16 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาบอน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 76.24 เงิน 4  
5 โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 74.24 เงิน 5  
6 โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 72.74 เงิน 6  
7 โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -  
8 โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน