ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 760
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดินจี่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89.75 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านกกตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนศาลา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองบัวนอก สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน