ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 759
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกกตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 92.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านม่วงกุล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสังคมพัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองโง้ง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85.67 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน