ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 740
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาขามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนศาลา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 64 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนสมฤทัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 53 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน