ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 736
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนโคกนาดี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน